top of page

Strego-Andan (pågår redigering)

Stregoandan är ett synsätt att se och utföra saker på i livet.

 

Persons inställning

Persons handlande

 • Livet ska vara kul
   

 • Allt du gör ska du göra med kvalité.
  Om du inte kan göra saken med kvalité så ska du inte göra det alls.
  Om du har ett uppdrag och märker att du inte kan arbeta kvalitétsmssigt,
  ska du avsäga dig uppdraget.

 • Allt du inte kan ska du låta någon annan göra det.

Organisation

IMG_0064.JPG
bottom of page