Strego-Andan

​Stregoandan är ett sätt att se och arbeta efter vad gäller företaget/organissationen (=F/O), dess anställda och ens målgrupp.


Genom det kan F/O utvecklas  mer framgångsrikt.

Genom att F/O skapar goda förutsättningar bygger dom en god grund för långsiktigt positiv och hållbar utveckling med kvalité.

MÄNNISKOR HOS F/O

 • Trivsel

 • Relation

 • Respekt

 • Ledare/chef

 • Resursanvändning

 • Nyanställning

F/O

 • Rutiner

 

 

PRODUKT/TJÄNSTER

 • Användarvänlighet

 • Kundspråk

 • Miljötänk

MÅLGRUPPEN

 • Utskick

 • Kundspråk

 • Proaktivitet