top of page
Ludde-jongla.gif

Vad är Strego Production?

 

Företagsnamnet är byggt på tre grundstenar som genomsyrar företagets sätt att se och hantera livskvalité, produktkvalité, organisationsutveckling och ledarskap.

STRategi, planering, Lean-tänk och feedback

Engagemang, initiativ och kunskapsspridning.

GO-anda och produktivitet med långsiktig kvalité.

 

Företaget har tre huvudsyften

 

  1. Skapa produkter med kvalité.

  2. Inspirera och sprida kunskap om välmående till privatpersoner.

  3. Inspirera och sprida kunskap till företag, organisationer och chefer/ledare om rätt tänk gällande organisationsutveckling
    och ledarskap.

Anledningen till punkt tre är att det ofta finns brister hos många företag och organisationer, vilket tar mycket av deras energi istället för att lägga ner den energin på utveckling. På det rätta tänket har vi satt en rubrik.

Vi kallar det "Strego-andan". Varje sten med dess olika egenskaper är lika viktig och nödvändig. Det går att likställa med ett väl sammansatt team av människor där varje individs olikhet och styrka för dom samman och arbetar för ett gemensamt mål.


Ett sådant team kan tillsammans utföra fantastiska saker.

Inlägg från "Ledarna"

bottom of page