top of page
Det offentliga rummet
Lagersbergs-Festival

Mångkulturell festival inriktad på

  • prova på olika kulturers mat

  • Prova på aktiviteter

  • Integration

  • Uppvisningar

  • Tivoli

  • Loppmarknad

  • Trivsel i området

  • Tävlingar

  • Musik

Fästpunkt 1
Områdes-
utveckling

Lagersberg var ett område som klassades som problemområde.

Jag tyckte att vår förening skulle göra en insats där.

Föreningsstyrelsen köpte det argumentet vilket ledde till att vi som förening gick in och undersökte hur det var idag, kontaktade aktiva i området såsom hyresvärd, skola, fritidsgård, föreningar och Eskilstuna kommun och berättade att vi ville hjälpa till med utveckling och aktiviteter.

Fästpunkt 2
Att agera
för andra !

Två projekt som Klubb Aktiv bl.a. drev var att få styrande att agera för att göra Lagersberg säkrare för dom boende.

Fästpunkt 3
Att agera för Eskilstuna

Att agera för hemstaden mot dess orättvisor har under åren utspelat sig i form av artiklar, mail och dialog. Många tror att man inte kan åstadkomma så mycket själv,,, MEN

Fästpunkt 4
Helgpärlor

Projekt i samrbete med Eskilstuna kommun, företag, föreningar och Eskilstuna Kuriren med syfte att skapa ett trvligare och attraktivare Eskilstuna i form av att arrangera dagar då föreningar visar upp sina aktiviteter och besökare hade möjlighet att prova på aktiviteter.

Fästpunkt 5
Skärp er
föreningar !

Klubb Aktiv trodde på att genom samarbete klarar man sig längre som förening. Av ett utskick till Eskilstunas 146 st föreningar kom bara ett svar...

Fästpunkt 6
Marknadsföring

Föreningen Klubb Aktiv fick många gånger gratis reklam genom artiklar... :)

Fästpunkt 7
Privata

Utanför det offentliga engagemanget.

bottom of page