Filsidan

Här finns filer som jag skapat för dig att gratis hämta.
Dessa skapas i olika program i programpaketet "Open Office" som är liksom Windows-varianten Officepaketet. Skillnaden är att Open office är både lättare att använda och helt gratis.

Open Office finns till både Mac och PC.

Förutom mina egna mallar finns det olika mallar att hämta från OpenOffice. Dom brukar ofta vara på engelska. Tyvärr finns det inte på nätet så mycket färskt läromaterial hur Open Office fungerar.

I mallar jag skapar finns kanske info hur komma igång. Annars finns det tanke att få till det senare.

Egna mallar

Kommand egna mallar

- - -
Hoppas du får en fortsatt  bra dag !