Film

Denna sida har två syften

  • Visa eget arbete

  • Inspirera andra till skapande av film
    med hjälp av att visa enkelheten och ge tips

Det finns en dröm om att skapa produktion av bra budskap som visas i form av en mix mellan egen framställda foton, still- och rörlig bild och egen musik. Det är mycket spännande, energi- tagande/givande men framför allt mycket roligt.

2013 startade Strego produktion med små filmprojekt med syfte att i första hand användas i den egna utbildningen i att kunna hantera tekniken.

 

2019 började en när filmarbete börjar ske i Adobe Premiere Pro.

Efter grundutbildning i programmet kunde jag genomföra ett filmprojekt som väntat i 6 år. En privat film för att hylla en
50-åring. P.g.a. dess storlek kan den inte visas här. Men å andra sidan var det också en privat film.

Projektet som ledde till en färdig film på ca 22 minuter var ett perfekt projekt. Jag fick nu träna på själva programmet, innehöll presentation i Quicktime och även att spela in en reklamgingel i egna musikstudion. Filmen mottags med stor glädje.

Efter det skapades en första tipsfilm som i detta fall mest är en en presentation i quicktime. Flera tipsfilmer kommer framöver.

Dom kommer mera vara riktiga filmklipp

Minnesfilm

En tanke att dela med sig

Att vara en visionär

Tanke blir verklighet

Kampen har börjat

Vägen till målet

Tips om cykelfärden

Inspiration 2 ...

Inspiration 1

- - -
Hoppas du får en fortsatt  bra dag !