top of page
Strego Productions Stödprojekt

Jag är lite reserverad gällande insamlingsorganisationer,med tanke på miljonlöner många större sådana organisationer ger till högsta chefen. Det pratas inte så mycket om det. Själv tycker jag det
"rimmar illa" med att det just är en insamlingsorganisation.
Den som betalar minst är "Läkare utan gränser".

 

Andra jag gärna hellre stöttar på olika sätt är nedan;

bottom of page