top of page

- från VISION  skapas  KREATIVITET  blir  VERKLIGHET  -

Strego Production

PLATTFORM FÖR KREATIVT SKAPANDE

Affärsidé

Förmedla bra kvalité, inspiration och kunskap i form av musik, bilder, filmer, tal och text.

- STREGO PRODUCTION INNEHAR

FA-SKATTSEDEL OCH MOMSREGISTRERING

Vad är Strego Production?

Företagets har två syften:

 

 1. Skapa produkter med kvalité

 2. Sprida kunskap till företag och organisationer
  om organisationsutveckling och ledarskap.

​Företagsnamnet är byggt på tre grundstenar som genomsyrar företagets sätt att hantera en organisationsutveckling och ledarskap. Det är också samma sätt vi vill att andra ska driva företag och organisationer på.

Vi kallar det "Strego-andan". Varje sten med dess olika egenskaper är lika viktig och nödvändig. Det går att likställa med ett väl sammansatt team av människor där deras olikheter och styrkor för dom samman och arbetar för ett gemensamt mål. Ett sådant team kan utföra fantastiska saker.

STRategi

Engagemang, initiativ, kunskapsspridning, feedback

GO-anda och produktivitet med långsiktig kvalité

Strego-Andan

​Stregoandan är ett synsätt på ledarskap och organisationsutveckling.
Genom det kan ett företag/organisation utvecklas  mer framgångrikt.

Genom att företaget/organisationen (=F/O) skapar goda förutsättningar bygger dom en god grund för långsiktigt positiv och hållbar utveckling med kvalité.

 • Fokus på människornas välmående:
  Betyder att F/O:s målgrupp i första hand och F/O:s personal i andra hand.
  I vissa fall behöver det vara tvärtom.

   

 • F/O förstår och arbetar efter att en relation är
  "två parter i samförstånd"

  • Relation mellan F/O och sin målgrupp.

  • Relation mellan F/O och sin personal

  • En relation är att ge och att få tillbaka, inte att ta.

  • Genom en bra relation vinner båda parterna.

  • Båda parterna i en relation är lika viktig för den andre parten.

  • För att relationen ska fortsätta vara bra behöver den hela tiden vårdas och konstant utvecklas.
    

 • F/O vårdar sitt  humankapital (= F/O:s personal)

  • Att dom öppet ses som en tillgång eftersom dom oftast är företagets dyraste investering. Både F/O och dess personal har lika värde.

  • Att inte vårda och använda sin största resurs på bästa sätt är att bestämma att resursslöseri är i F/O accepterat.

  • Att ledningen förstår och arbetar efter att dom av personalen har fått ett förtroendekapital att vårda. Det vårdadet är  ständigt en pågående process. Missar ledningen det tas inte ledningen på allvar.
    

 • F/O vårdar sin relationen med sin personal innebär:

  • Engagerar dom i utvecklingen.

  • Efterfrågar och använder sin personals kunskap:

   • Personalen i detta fall är dom som möter F/O: målgrupp.

  • Att F/O tar reda på och använder personalens starkaste sidor.

  • Att ha bra och aktiv feedback-kultur.

  • Problem/hinder som finns i personalens vardag borde prioriteras op lista med förbättringsåtgärder.

  • Att ha bra tvåvägsdialog som är rak och ärlig.

  • Kontinuerlig information till sin personal i god tid och på deras språk.

  • Att ha bra och smidiga rutiner utifrån Lean-tänk.

  • Att chefer som tillsätts också är inspirerande ledare.

  • Att förstå att "en inspirerad personal" är mer lönsam än den tvingade.

  • Direktiv ska vara lättillgänglig, tydlig, lättförståerlig, logisk och utformad på målgruppens språk.
    

 • Ha en god personalpolitik innebär
  lönsamhet för F/O genom att:

  • Personalen trivs mer på sin arbetsplats

  • Eldsjälar föds som vill ta initiativ.

  • Eldsjälar som tar initiativ inspirerar sina kollegor vilket föder fler eldsjälar.

  • F/O blir mer attraktiv som arbetsplats.

  • F/O blir mer kostnadseffektivt och  lönsamt, vilket gynnar ev. ägare.

  • I princip behövs det färre chefer/ledare på en trivsam arbetsplats med mycket eldsjälar. Vissa arbetsplatser har faktiskt avskaffat chefer helt.

  • Människor som slutar hos F/O ger inte sin omgivning negativ reklam
   om F/O.

  • Att ha en god personalpolitik är detsamma som att F/O arbetar långsiktigt.
    

 • All information i tal, text och media som vänder sig till målgrupp behöver vara på målgruppens språk

  • Målgruppen är den som informationen vänder sig till.

  • Informationen ska vara tydlig, enkel, logisk och lagom informativ.

  • Ett enkelt tips för att minska fel är att personal som får frågor från målgruppen alltid är med i processen "vad ska skrivas".

  • En del F/O tar extern hjälp för att utbilda sig i detta ämne.
    

 • Teknik som målgrupp förväntas använda behöver
  vara anpassad för sin målgrupp

  • Logisk

  • Enkel

  • lätttillgänglig

  • tillräckligt snabb

  • Ha tillräcklig kapasitet för antalet användare

  • Målgruppens språk
    

 • Att ha chefer som också är ledare

  • Som vågar vara visionär och pionjär

  • Som har mandat och vågar arbeta utanför ens sedan länge invanda arbetssätt (sk. "out of the box")
   En del kallar det "att vara förändringsbenägen".

  • Vara förändringsbenägen behöver både F/O och
   dess personal vara lika mycket.

Inlägg från "Ledarna"

bottom of page